STORE LOCATOR

K.K.Nagar, Chennai
WafBites , No. 1063, MunusamySalai,
K.K.Nagar, Chennai – 600 078.

Mogappair, Chennai
Waf Bites, No. 369, RK Illam, Bharathi Street,
VGP Nagar, Mogappair, Chennai – 600 037.

Contact

Email Us:
info@wafbites.com
wafbites@gmail.com

Locate Us:

WafBites , No. 1063, MunusamySalai,
K.K.Nagar, Chennai – 600 078.

Follow Us: